REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY

z dnia 11 listopada 2021 r.

§1

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przedsprzedaży książki papierowej „Instrukcja obsługi i dekorowania tortu” 
 2. 2. Organizatorem przedsprzedaży jest Cake Atelier Publishing sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,, zwana dalej

„Organizatorem” prowadząca sklep Internetowy: https://cakeatelier.pl/

§2

Termin i miejsce przedsprzedaży:

 1. Przedsprzedaż prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sklepie internetowym www.cakeatelier.pl

§3

Uczestnicy przedsprzedaży:

 1. W przedsprzedaży może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem” lub „Klientem”), która w dniach 11 listopada-1 grudnia 2021 roku zakupiła produkt „Instrukcja obsługi i dekorowania tortu”na stronie internetowej www.cakeatelier.pl

§4

Warunki udziału w przedsprzedaży:

 1. Przedsprzedażą objęte są zamówienia Uczestnika złożone w Sklepie Internetowym www.cakeatelier.pl
 1. Cena promocyjna produktu w przedsprzedazy wynosi 299 złotych. Formy płatności dostępne do produktów objętych przedsprzedażą na stronie cakeatelier.pl to:
      * Płatność za pośrednictwem platformy PayNOW, obsługiwanej przez mBank, *płatność przelewem, *płatność kartą za pośrednictwem Blue Media.
 1. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.
 2. Uczestnik przedsprzedaży może skorzystać z niej jednorazowo.
 3. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany dotyczacej parametrow zamowienia, Uczestnik zobowiazany jest przeslac informacje na adres mailowy Organizatora – [email protected] z adresu mailowego Uczestnika wskazanego w zamowieniu zrodlowym.
  Zmiany zamowienia przekazane w innej formie nie beda uwzglednione.
 1. Zamówiony produkt, to jest książka „Instrukcja obsługi i dekorowania tortu” zostanie wysłany  zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 tygodni od daty dokonania zakupu,  na adres  wskazany w zamówieniu źródłowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewysłanie produktu we wskazanym powyżej terminie, w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W takiej sytuacji opłata uiszczona przez kupującego, zostanie niezwłocznie zwrócona w tej samej formie, w której została uiszczona.
 2. Możliwy jest odbiór osobisty produktu. Termin i miejsce odbioru musi zostać każdorazowo ustalone z Organizatorem.
 3. Przedsprzedaż ograniczona jest do 1000 egzemplarzy. 
 4. Możliwa jest personalizacja produktu poprzez dodanie dedykacji lub podpisu. Aby produkt został spersonalizowany, należy wpisać takie życzenie w notatkach do zakupu. Produkt personalizowany nie może zostać zwrócony.

Przyjecie rezygnacji z zamowienia nastepuje wylacznie w formie elektronicznej na maila Organizatora – [email protected].

Potwierdzenie rezygnacji z zamowienia nastepuje w takze w formie elektronicznej z maila wymienionego powyżej.

§5

Uprawnienia organizatora:

 1. Organizator ma prawo weryfikować Uczestników pod kątem zgodności z zasadami przedsprzedaży.
 2. Organizator realizuje wysylke produktow przedsprzedazowych wedlug kolejnosci zgloszen – daty zamowienia.
 3. Organizator zobowiazuje sie do zrealizowania zlozonych przedsprzedazowo zamowienien w termienie okreslonym przy rejestracji zamowienia w zaleznosci od dostaw zewnetrznych.
 4. W przypadku braku mozliowsci realizacji zamowienia z dniem okreslonym w rejestracji  zamowienie przedsprzedazowe zostaje automatycznie anulowane.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem przedsprzedaży, tj. udzielaniem informacji na temat przedsprzedaży, rozpatrywaniem reklamacji, sprawuje Organizator.

§6

Postanowienia końcowe:

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.cakeatelier.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.